Hinduizm Nedir? Anlamı, Özellikleri, Tanrıları ve Sembolü

Hinduizm Nedir? Anlamı, Özellikleri, Tanrıları ve Sembolü

Hinduizm nedir? Hindular neye tapar? Hinduizm tanrıları ve özellikleri nelerdir? Nasıl ibadet edilir? Hinduizm’deki kast sistemi nasıldır? gibi Hinduizm hakkında merak ettiğiniz pek çok sorunun cevabına içeriğimizde yer verdik.

Asırlardır süregelen dinlerden biri olan Hinduizm, bugün tek başına bir din olmaktan ziyade sosyal sistem olmuş durumdadır. İbadetleri ve gelenekleriyle dünya üzerindeki pek çok dinden daha aktif olan Hinduizm, çoğunluğu Hindistan’da olan 800 milyon insanın inandığı bir dindir. Kalabalık bir ülke olan Hindistan’da çoğunluğu Budist ve Müslüman olan halkın kalan kısmı için özellikle 19.yy’da sistematize edilmiş bir yaşayış şeklidir. Din olarak düşünülmese de ülkede ibadetleri ve ibadethaneleri olan bir yaşam şekli halini almıştır.

Temel olarak Hinduizm için Jainizm, Budizm ve Sihizm karması bir inanış şeklidir denilebilir. Özellikle Budizm’e dair pek çok pratiğin Hinduizm’de de olduğu dikkat çekmektedir. Ayrıca kutsal metinlerden yola çıkarak sistematik ve disiplinli bir din olduğu da söylenebilir.

Hinduizm Nedir?

Uzakdoğu dinlerinden biri olan Hinduizm, milyonlarca insanın inandığı din alternatiflerinden biridir. Dünya geneline göz gezdirildiğinde Müslümanlık ve Hristiyanlıktan sonra en yaygın üçüncü din olduğu dikkat çekmektedir. Bunun temel nedeni Hindistan’ın kalabalık bir nüfusa sahip olmasıdır.

Kuralcı ve disiplinli bir din olan Hinduizm yaklaşık 200 yıllık zaman diliminde profesyonelce insanlara kabul ettirilmiştir. Yaşam şekilleri bu dine göre düzenlenen insanlar herhangi bir yadırgama yaşamadan kolaylıkla Hinduizm’i benimsemişlerdir.

Sevgi ve iyilik dinlerinden biri olan Hinduizm, insanların barışık yaşaması için belli kurallar içermektedir. Kişi ibadetlerini ve dini geleneklerini yerine getirdiği sürece hayatında her zaman güzellikler olacaktır. Geleneklere ve inancına aykırı davranırsa hiçbir şekilde mutlu olamayacaktır.

Hinduizm’in Anlamı

Hinduizm, kelime anlamı olarak pek çok tanrısı bulunan ve çoğunlukla Hindistan’da yaygın olan din şeklinde tanımlanabilir. Gösterişli ve bir o kadar da karmaşık bir din olan Hinduizm, Hindistan’ın %80’i tarafından benimsenmiştir. Bu da milyonlarca insanın Hindu olduğu anlamına gelmektedir.

Brahmanizm’den sonra ortaya çıkan ve pek çok ortak noktası bulunan Hinduizm’in Budizm ve Brahmanizm’den daha katı bir din olduğunu söylemek mümkündür. Budizm konusundan detaylı bilgi almak için bu yazımızı inceleyebilirsiniz.

Hinduizm’i Hint halkının ağzından tanımlamak gerekirse kelime net olarak ezeli ve ebedi din şeklinde açıklanmaktadır. Asırlar önce başlayan ve bugün hala devam eden Brahmanizm ile sık sık birlikte anılan Hinduizm,  insandan önce var olmuş olarak kabul edilir. Aynı şekilde dünya son bulsa da ebediyen kalacak bir dindir.

Hinduizm’in Özellikleri

Hinduizm dini, dünya nüfusunun %12’lik kısmını kapsamaktadır. Tespit edilebilmiş bir kurucusu olmadığı halde kısa sürede en hızlı yayılan dinlerden biri olmuştur. Kendine özgü, yazılmış ya da indirilmiş bir kitabı yoktur. Ayrıca özgün ibadet şekillerinin bulunduğunu söylemek de yanlıştır.

Hinduizm’in merkezinde Brahma yatmaktadır. Brahma, mutlak varlık anlamına gelmektedir. Var olan ve kimsenin bilmediği tek varlıktır. Brahma’yı ve Hinduizm’i tanıyabilmek için kutsal kabul edilen metinlerin muhakkak okunması gerekmektedir. Hinduizm’e dair her detay bu metinlerde yer almaktadır. Ne zaman kim tarafından oluşturulduğu net şekilde bilinmeyen kutsal metinler, inanç esaslarını detaylandırmaktadır.

Hinduizm’in Tanrıları

Hinduizm dininde yaklaşık 330 milyon tanrı bulunmaktadır. Bu kadar çok tanrı olmasının sebebi ise hayatta var olan her detayın bir tanrı tarafından idare edildiğinin düşünülmesidir.

Yapılan değişiklikler ve zaman içinde konulan kurallar çerçevesinde aslında tek bir tanrı olduğu ve 330 milyon özellik bulundurulduğu belirtilmiştir. Bu sayı tek tanrının kendini gösterdiği yüzlerin sayısıdır. Kimi zaman hiddetli kimi zaman sevimli kimi zaman âşık olan tanrı en sık üç ayrı isimle kendini göstermiştir.

Vişnu, Hinduizm’de en çok anılan tanrılardan bir tanesidir. Evrenin koruyucusu olan Vişnu, sembollerde elinde deniz kabuğu, nilüfer ve sopa olan bir varlıktır. Aynı zamanda hayvanların koruyucusu olarak da bilinmektedir. Sakin bir kişiliği vardır. Bu nedenle bilge yönüne çok inanılmaktadır.

Vişnu’dan sonra en çok anılan Brahma’dır. Brahma dünyayı yaratan tanrıdır. Düzenlenmesi ve tüm sistemleri Brahma’nın sanat eseridir. Şiva isimli en büyük üçüncü tanrı ise dans tanrısıdır. Hiddetli ve asabi bir yapısı vardır. Onun temel görevi yok etmektir.

Tüm bunların dışında Surya, Soma, İndra, Varun isimli tanrılar da bulunmaktadır.

Bu Yazı da İlginizi Çekebilir: Mısır Tanrıları ve Tanrıçaları

Hinduizm’in Sembolü

Hinduizm çok yönlü bir dindir. Bu nedenle yalnızca bir sembolü olduğunu söylemek yanlış olacaktır. Aum sembolü dışında Ganesha, Tripundra, Lotus sembolleri hemen her yerde görülmektedir. Bunun dışında Svastika, Mahalaka, Shatkana sembolleri de bunlardan yalnızca birkaç tanesidir.

Hinduizm’de tüm yaradılışı temsil eden sembol Aum’dur. Om olarak da bilinen sembol, Lord Ganesha ile direk bağlantılıdır. Aum dışında en sık kullanılan sembollerden biri de Ganesha’dır. İlahi düzenin hâkimi kabul edilen Ganesha’nın kutsaması ve izni önemlidir. Üçüncü büyük tanrı olan Şiva’nın sembolü Nataraja ise mutluluğun balesini temsil etmektedir.

Hinduizm’de Toplum Düzeni

Hinduizm kast sistemi üzerine kurulu olan bir dindir. İnsanları meslekleri ve yaşam şekilleri doğrultusunda sınıflandıran Hinduizm, birkaç bölümden oluşmaktadır.

  • Bunlardan ilki, Brahmalardır. Din adamı sınıfı olan Brahmalar, tüm sınıfların en üstünü kabul edilmektedir. Toplumun refah ve düzen içinde yaşayabilmesi için tanrıların elçileri olarak kabul edilmektedirler.
  • Kşatriyalar, yönetici ve asker sınıfıdır. Din adamlarından sonra en önemli ve yüce kabul edilen sınıftır. Kendi sınıfları dışında olan birini benimsemek gibi bir özellikleri yoktur. Muhatapları yalnızca askerler ve yöneticilerdir.
  • Vaisyalar, esnaf ve çiftçilerdir. Orta halli ve çalıştığıyla geçinen bu grup bir üst sınıfa hizmet etme görevini yerine getirir. Hindistan’ın temel geçim kaynaklarından biri olan tarım, bu sınıfın elinin altındadır.
  • Sudra sınıfı ise işçi ve kölelerden oluşmaktadır. İstenildiğinde bir üst sınıftan olan kişiler için satın alınabilirler.
  • Paryalar sınıf dışı kabul edilen kişilerdir.

Hinduizm’de Kutsal Metinler

Hinduizm’in temelini Veda metinleri ve Brahmalar oluşturur. Veda metinleri 4 ayrı bölümden meydana gelir. Bunlardan ilki Rigveda’dır. 1028 ilahinin yer aldığı eser, Veda metinleri içinde en eski olandır. 2. bölüm ise Samaveda’dır. Kurban etme esnasında söylenmesi gereken ilahileri ifade etmektedir. 3.bölüm Yajurveda’dır. Kurban kesimleri hakkında bilgi veren metin bölümüdür. 4.bölüm Atharvaveda’dır. Kâinat ve büyüye dair her detay bu bölümde yer almaktadır.

Brahma, Upanişad ve Aranyaka Veda metinlerini tamamlayıcı olan eserlerdir. İnsanın dünya ile bütünleşmesini anlatan temel metinler arasında kabul edilmektedirler.

Hinduizm’de Neye Tapılır?

Hinduizm’de başta inek olmak üzere pek çok varlığa tapılmaktadır. İnek dışında fil, maymun, para, yılan en çok tapılan varlıklardır. Bunlarla beraber ölmüş ya da yaşayan gurular da oldukça kutsal kabul edilmektedir.

Kast sistemi ve kadının toplumdaki yeri göz önüne getirildiğinde kadınların kocalarına tapması esas olandır. Bunun dışında alt tabakada yer alanlar, üst tabakadakileri kutsal kabul etmektedirler.

Hinduizm’de Ahiret İnancı Var mı?

Hinduizm, ölümden sonra yeni bir hayatın başladığına inanılan bir dindir. Kişi, öldükten sonra kremasyon ile yakılır. Sonrasında külleri ya saklanır ya da su akıntısına bırakılır. Bu şekilde özgürlüğüne kavuşturulan birey, bir süre sonra farklı bir şekilde yeniden dünyaya gelir. Bedeni yok olsa da farklı bir insan ya da canlı olarak dünya ile bağı hiçbir zaman kopmaz.

Hinduizm’de İbadetler Nasıl Yapılmaktadır?

Hinduizm ibadetleri 3 ayrı temele oturtulmuştur. Güzel amaller, bilgi sahibi olma ve Tanrı ile beraber olma şeklinde 3 büyük amaç vardır. Bu amaçlara ulaşabilmek içinse doğumda ve ölümde ibadet etmek, metinleri devamlı okumak, tanrı için iyilik yapmak esas ibadetlerdir. Bunların dışında ölüler için kurban kesmek ve güneşe saygı göstermek yapılan düzenli ibadetlerdir.

Geleneklere uymak, eşe ve aileye saygı göstermek, sürekli tanrıyı anmak Hinduizm’in günlük ibadetlerdir.

YAZAR HAKKINDA

Eser Tekin Eser Tekin Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okudum ve fen bilgisi öğretmeni olarak mezun oldum. Ancak belli bir yerde kalmanın bana göre olmadığını anlamam ile beraber öğretmenlik yapmamaya karar verdim. Hayatımı gezip, görerek geçiriyorum. Çoğu zaman gezilerim kamp yaparak, otostop çekerek oluyor. Dinler, kültür ve sanat ilgi alanlarım arasında. Bilgizma.com sitesinde, tecrübelerimi okuyucularla paylaşmayı çok seviyorum.
Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

1 Yorum

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YORUM