Mısır Piramitleri Nerede? Mimarisi, Tarihçesi ve Sırları

Mısır Piramitleri Nerede? Mimarisi, Tarihçesi ve Sırları

Yüzyıllardan beri araştırılan ve hala tam olarak sırları çözülemeyen Mısır Piramitleri, Dünya’nın en ilgi çekici mimarileri arasında yer almakta. Mısır Piramitleri nerededir? Mimarisi nasıl? Tarihi nerelere dayanıyor? Mısır Piramitlerinin sırları nelerdir? gibi soruların cevaplarını verdiğimiz içeriğimizde Mısır Piramitleri hakkında pek çok bilgiye sahip olacaksınız.

Mısır’da yer alan, asırlardır efsanelere ve mucizelere konu olan Mısır Piramitleri yapımı ve detaylarıyla bugün hala tam olarak çözülememiş yapıtlar arasında yer almaktadır. Bilinen pek çok piramit olmasına rağmen en eski piramit Basamaklı Piramit’tir.

İnşa nedenlerinin temeli Firavun mezarı olmalarıdır ancak bu gelenek bir süre sonra bozulmuş mimari yapıt bırakmak için de inşa edilen piramitler de olmuştur.

Mısır piramitleri dünyanın en eski şekilli taşlarından oluşmaktadır. Dönemin şartları göz önüne alındığında yapımının pek de kolay olmadığı, yüzlerce kişinin bu yapılar için çalıştığı bilinmektedir. Üstelik yalnızca birkaç gün ya da ay değil yüzlerce yıl süren inşa süreleri de dikkat çekmektedir. Dünyanın Yedi Harikası arasında yer alan piramitlerden geriye zarar göremeyen Keops kalmıştır. Keops Piramidi ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz buraya da bakabilirsiniz.

Mısır Piramitleri Nerede?

Mısır’da 100’den fazla piramit bulunmaktadır. En çok bilinen ve dünyaca tanınan piramitler Gize’de bulunmaktadır. Gize Platosu üzerinde, Nil Nehri’nin batı kıyısında bulunan piramitler en gösterişli ve büyük olan piramitlerdir. Bunların dışında Gize Piramitlerini diğerlerinden ayıran en temel fark üzerlerinde yazıların bulunmamasıdır.

Kahire yakınlarında Nil Nehri’nin batısında bulunan Keops Piramit’i bugün adından sıkça söz ettiren yapıtlardan biridir. Aynı bölgede büyüklü küçüklü birkaç piramit daha bulunmaktadır. Genel olarak bakıldığında başkent Kahire çevresinde ve Gize dolaylarında Mısır Piramitleri’ni görebilmek mümkündür.

Mısır Piramitlerinin Tarihçesi

Piramitler, Firavunlar için özel olarak tasarlanan mezarlıklar olarak bilinmektedir. Eşsiz bir görünüme ve mimari içeriğe sahip olan yapıtların içinde mumyalanmış krallar olduğu bilinmektedir. Ne yazık ki yapılan yüzlerce araştırmaya rağmen yapıtların içinde gizli olan mumyalara rastlanamamıştır.

Dünyada inşa edilen ilk piramit Sakkara Piramit’idir. M.Ö 2620’de inşa edilen yapıt, kendinden sonra pek çok piramit yapıtına örnek olmuştur fakat sonrasında yapılan pek çok basamaklı piramit tamamlanamamış ve yıkılmıştır. M.Ö 2570’de yapımına başlanan ancak henüz 8.basamakta yıkılan Meidum Piramit’i buna örnek olabilir. Aynı yıl başlanan Bent Piramit’i ise başarıyla sonuçlanan ancak şekli istenildiği gibi olmayan bir piramittir.

İstenildiği gibi olan ve bugün varlığını hala koruyan en görkemli piramit M.Ö 2550’de tamamlanan Keops Piramit’idir. Daha sonra Kahahur, Maldum Snefru, Dahahur Snefru ve Sakkara Pepi Piramitleri de yapılmıştır.

Mısır Piramitlerini Kimler Yaptı?

Piramitler hakkında yapılan ilk araştırmalarda piramitlerin köleler tarafından yapıldığı tahmin edilmekteydi. Daha sonra genişletilen çalışmalar sırasında 1990 yılında tesadüfen bir mahzene düşen araştırmacı bu gizemi aydınlattı. Piramitler, köle olarak kullanılan işçiler tarafından değil seçkin çalışanlar tarafından yapılmıştı. Sabah çalışıp akşam civardaki köylerine giden bu işçiler, öldüklerinde ise yapıtların içinde gösterişli mezarlara gömülmüşlerdi.

Araştırmalar sırasında kıdemli olan ustaların tek başlarına ve geniş mezarlara gömülürken kıdemsiz olanların toplu olarak gömüldüğü dikkat çekmiştir. Her mezar girişinde ustaların kıdemleri hakkında bilgiler verilmiş olup karikatürlerine de yer ayrılmıştır.

Yapılan araştırmalar sonucunda tahminlere göre 200.000 bin işçinin piramit yapımında çalıştığı bilinmektedir. Üstelik mezardan çıkarılan kemiklere göz atıldığında omurgaya binen ağır yük her işçide dikkat çekmektedir. Sırtlarında taşıyarak taşları yerleştirdikleri araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır.

Mısır Piramitleri Mimarisi

Mısır Piramitlerinin yapımında 15-16 milyondan fazla kireç taşı kullanılmıştır. Kullanılan taşlar piramit alanından 300 metre uzaklıkla çıkarılmış, çıkarılan taş ocağının yakınlarında kesilmiş ve piramide kadar taşınmıştır. Yapılan kazılar sonucunda taş kesim merkezinin ve taş ocağının geniş çaplı ve bir hayli derin olduğu dikkat çekmektedir.

Piramitlerin mimarisinde kullanılan taşlar piramitlere sabitlenirken kil ve kireç tozundan oluşan bir harç ile yapıştırılmıştır. Her biri 2,5 ton ağırlığında olan taşlar, piramide getirilirken işçilerin sırtında getirilmiş, farklı işçiler tarafından basamaklara çıkarılmış aynı şekilde görevli başka işçiler tarafından da sabitlenmiştir.

Eşsiz bir hesaplamanın sonucu olan piramitler her biri belli eğimlerle dizilen taşlardan oluşmuştur. Başlangıç ve bitiş tarihi göz önüne alındığında her taşın yalnızca 2,5 dakika içinde ocaktan çıkarılıp piramitteki yerini almış olması gerekmektedir. Bu ağırlıktaki bir taşın piramidin yükselen basamaklarına taşınması ise neredeyse imkânsızken 2,5 dakikada bunun nasıl yapıldığı hala soru işaretidir.

Mısır Piramitleri Nasıl İnşa Edildi?

Mısır piramitleri, iki basamaklı inşa projesinden oluşmaktadır. Birinci proje piramidin inşası üzerine yoğunlaşmaktadır. İkinci proje ise firavun mezarına yoğunlaşmaktadır. Piramidin merkez tabanından 43 metre yükseklikte, temiz hava kanallarının bulunduğu ikinci proje kralın odası için ayrı bir çaba gerektirdiğini kanıtlamaktadır. Piramide girdikten sonra firavun odasına giden bir yol bulunmaktadır. Tavan kısmında ise 60 tonluk taşların kullanılması yalnızca dışarıda değil içeride de inşa sistemlerinin kurulduğunun kanıtıdır. Piramit içinde tavana taşınan taşlar, terazi mekanizması sayesinde yükseltilmiş ve yukarıya yerleştirilmiştir.

Piramidin ilk aşaması ikinci aşamasına nazaran daha uzun sürdüğü için önce piramit tamamlanmış daha sonra iç kısma girip firavun odası bitirilmiştir. Kullanılan her taş şekilli ve detaylıdır yalnızca tavanda kullanılan taşlar dümdüz ve parlaktır. Ne yazık ki geçen zaman içinde tavan taşları aşınmış ve bugün parlaklığını yitirmiştir.

Gize Piramitleri

Piramitlerin yoğun olarak bulunduğu bölge Gize bölgesidir. Dolayısıyla piramitlere genel olarak bu isim verilmiştir. M.Ö 2000- 3000’li yıllarda yapıldığı tahmin edilen bu piramitler arasında Keops, Kefren ve Mikerinos Piramitleri bulunmaktadır. Piramitlerin isimleri, içinde mumyalanmış olan firavunlara aittir.

Gize Piramitlerinin içinde herhangi bir yazı bulunamaması ve yapım aşamasının tam anlamıyla çözülememiş olması hala gizemini korumasına neden olmaktadır. Kahire civarlarında bulunan diğer piramitler, üzerlerinde yazı bulundukları için çözümlenebilmiştir. En gösterişli ve büyük olan Gize Piramitleri ise bugün hala araştırılmaktadır.

Keops Piramidi ve Özellikleri

Dünyanın Yedi Harikası arasında yer alan ve bugün sağlam şekilde ayakta duran Keops Piramit’i, yanında bulunan iki piramitle beraber Gize civarındadır. Bununla beraber çevresinde prens ve prenseslere ait küçük piramitler de bulunmaktadır.

Mısır’da hüküm süren 4. kuşaktan Keops’a ait olan piramit, M.Ö 2800’lü yıllarda yapılmaya başlanmıştır. Bu piramidin yüksekliği 138 metredir ancak geçen süre içinde tavanından 10 metre aşınma olmuştur. 2.300.000 civarında taştan oluşan piramit, dörtgen tabandan oluşmaktadır. Yukarıdan 40 metre aşağıdan 100 metre arasında Firavun odası bulunmaktadır. Oda içinde krala ait eşyalar, mumya ve hazine bulunmaktadır. Yaklaşık 10 metre yüksekliğe sahip olan kral odası 5 metre genişliktedir. Gizi hala çözülememiş olsa da üzerine yapılan araştırmalar devam etmektedir.

Kefren Piramidi ve Özellikleri

143.5 metre yüksekliğe sahip olan Kefren Piramidi, 53 derecelik bir eğime sahiptir. Kralın oğlu Mikerinos tarafından yaptırıldığı bilinen yapıtın diğerlerinden farkı üzerinde kullanılan koruyucu tabakanın aynı sağlamlıkta kalmasıdır. Zaman içinde oluşacak aşınmaların hesaba katılarak hazırlandığı düşünülen bu piramit diğerlerinden daha korunaklı inşa edilmiştir. Toplamda 4.880.000 milyon tonluk taşların kullanıldığı eserin Keops Piramit’inden daha dar ancak daha uzun olduğu bilinmektedir. Keops’a göre daha mütevazı bir içeriğe sahip olan piramit daha az gösterişlidir.

Duvarları kırmızı granit karalamalardan oluşan piramidin bilgi yazısı yoktur. Bu nedenle hakkında fikir edinmek bir hayli zordur. 

Mikerinos Piramidi ve Özellikleri

Gize Piramitlerinin en küçüğü olan Mikerinos Piramidi, Kral Mikerinos öldükten sonra oğlu Shepseskaf tarafından yaptırılmıştır. Piramit toplamda 66,5 metre yüksekliğe sahiptir. Gize Piramitlerinin diğer ikisinde ortak olan kral defin odası Mikerinos Piramit’inde aşağıda bulunmaktadır. Daha dar ve kısa olan piramitte Mısır’ın dördüncü hanedanı mumyalanmıştır. Gösterişi de bir o kadar azdır. Bu nedenle yalnızca mumyalama ve mezar amacıyla kullanılmıştır.

Mısır Piramitlerinin Sırları

Mısır Piramitleri adına yüzlerce yıldır efsaneler ve mucizeler söylenmiştir. Birçoğu abartılı olsa da kiminin doğru olduğu araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu sırları okumadan önce Mısır tanrıları ve tanrıçaları yazımızı da göz atabilirsiniz.

  • Mimarisinde dikkat çeken ve bugün nasıl yapıldığı hala bilinemeyen ilk detay; mumyalanan kralın doğduğu ve tahta çıktığı gün olmak üzere piramide yılda iki kez güneş ışığının girmesidir.
  • Mumyalarda bugün hala araştırılan radyoaktif madde bulunmaktadır. Piramitlerin içine giren ilk 12 bilim adamı bu madde nedeniyle kanser hastalığından ölmüştür.
  • Mısır Piramitlerinin içine sonar, sound ya da radar cihazıyla girmek anlamsızdır çünkü teknolojik hiçbir araç çalışmamaktadır.
  • Kirlenmiş olarak bırakılan su, piramitlerin içinde birkaç günde temizlenmektedir. Ayrıca bırakılan bir kâse süt, birkaç gün içinde yoğurda dönüşmektedir.
  • Cilt yaralanmalarının piramitlerin içinde daha hızlı iyileştiği bununla beraber tüm bitkilerin piramit içinde olağandışı hızla büyüdüğü bilinmektedir.
  • Kullanılan taşlar gereği piramitlerin içi yaz aylarında soğukken, kış aylarında sıcak olmaktadır.

YAZAR HAKKINDA

Tuncay Özkök Tuncay Özkök Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi bölümünden mezun oldum. Ekonomist olmamın yanı sıra teknoloji alanında da kendimi geliştirdim. Web Tasarım bölümünde okumaya devam ediyorum. Okumak, araştırmak ve kendimi geliştirmek benim için çok önemli. Bilgizma.com sitesinde yazarlık yaparak bilgi ve tecrübelerimi sizlerle paylaşmayı seviyorum.
Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YORUM