Semavi Dinler Hangileridir? Ortak Özellikleri ve Farklılıkları Nelerdir?

Semavi Dinler Hangileridir? Ortak Özellikleri ve Farklılıkları Nelerdir?

Semavi din ne demek? Özellikleri neler? Kaç tane semavi din var? Bunlar hangileri? Semavi dinlerin birbirlerinden ve diğer dinlerden farkları neler? soruların cevaplarını anlaşılır ve sade bir dil ile herkesin anlayabileceği şekilde açıkladık.

Semavi din, Allah tarafından insanlığa gönderilmiş olan ve Allah ve peygamber inançlarının oldukça kuvvetli olduğu din anlamına gelmektedir.  Belli bir kesim tarafından kabul görmüş olan bir dinin semavi din olarak adlandırılabilmesi için, mutlaka vahye dayanan bir din olması gerekmektedir. Başta İslam dini olmak üzere diğer semavi dinler de Hristiyanlık ve Museviliktir. Tek tanrıya inanmak bu dinlerin ortak özelliğidir.

İlahi ya da hak dinler olarak da isimlendirilen 3 önemli semavi din, Allah inancının esas olduğu, ahiret ve peygamber inançlarının mutlak olduğu dinler anlamına gelmektedir. Hak dinlerin yok olmaya yüz tutması amacıyla bazı insanlar tarafından uydurulmuş olan dinlerde mevcuttur. Bu dinlere de batıl ya da beşerî din adı verilmektedir.

Semavi Din Ne Demek?

Semavi din kısaca; insanlar tarafından ortaya atılmayıp, bir kitap indirilmiş olan tek tanrılı dinlere verilen isim olarak tanımlanabilir. 4 kutsal kitap olmasına rağmen neden 3 semavi din olduğu sıklıkla merak edilen sorulardandır. Bu durumun nedeni, Yahudilere, 2 kitabın inmiş olmasıdır.

Semavi Dinlerin Ortak Özellikleri Nelerdir?

Ortak özellik bakımından ilk gönderildikleri dönemde 3 semavi din pek çok yönden benzerlik göstermekteydi. Allah inancı, cennet ve cehennem gibi inanlar üç hak din için geçerli olan özellikler arasındadır. Ayrıca toplum düzeni için iyilik ve dürüstlüğe dayanan inanışlarda İslam dininin büyük bölümünü oluştururken, Musevilik ve Hristiyanlık içinde önemli değerler arasındadır. Farklı tanrıları benimsemiş dinler olsa da tek tanrı inanışı tüm semavi dinler içinde geçerlidir. Allah’ın varlığı ve birliği inancını simgeleyen Tevhid inancı sadece Müslümanların benimsediği inanışların en önemlisidir. En önemli ortak özelliklerinden bir diğeri de peygamberlerine olan güçlü inanışlarıdır. Özellikle İslam dini için Hz. Muhammed büyük bir samimiyetle inanılan ve sevilen bir peygamberdir.

Her semavi dinin kendine özgü ibadet şekilleri bulunmaktadır. Müslümanlar için namaz kılmak ve camiler oldukça önemli ibadet sembollerinden iken, Hristiyanlar içinde kilise ziyaretinde bulunmak ve önemli ibadet günlerini kaçırmamak oldukça önemlidir. Ayrıca Hac ibadeti sadece İslam dinine inananların değil, farklı şekillerde olması itibariyle Hristiyan ve Musevilerinde önemsedikleri ibadetler arasında yer almaktadır.

Semavi Dinlerin Farkları Nelerdir?

Semavi Dinlerin Birbirlerinden Farkları

3 önemli semavi din temel inanış noktaları konusunda oldukça benzer yönleri bulunan dinlerdir. Tarihte birbirilerini takiben gönderilmiş ve Allah tarafından aynı amaç için gönderilmiş olmalarından dolayı aralarında pek çok benzer yön bulunmaktadır. Tek tanrı inancı ve peygamber inancı gibi temel kavramlar semavi dinlerin ortak yönleridir. Ancak bu konularda detaya inildiğinde inanılan tek tanrının farklı olduğu ve ibadet şekillerinin bile farklı olduğu görülmektedir. İslam dininde günün her günü ve saati Allah’ı hatırlamak ve ibadet etmek esas iken, Hristiyanlık ve Musevilik dinlerinde haftanın ya da ayın belirli günlerinde tanrılarına ibadet edilmektedir.

Semavi Dinleri Batıl Dinlerden Ayıran Özellikler

Batıl kelime anlamı ile asılsız ve uydurulmuş anlamlarını taşımaktadır. Bu doğrultuda batıl dinleri insanlar tarafından uydurulmuş olan dinler olarak nitelemek yanlış olmayacaktır. Semavi dinleri batıl dinlerden ayıran temel özellik, Allah tarafından gönderilmiş olan dinlerin batıl değil, gerçek hak din olmalarıdır. Toplumun belirli bir düzen içinde olması için yetersiz kalan batıl dinler, bu dinlere inanan insanların her zaman yanlış yolda olmalarına sebep olmuştur. İslam dinine karşıtlık olmak amacıyla ortaya çıkarılmış olan uydurma dinlere Şamanizim, Budizm ve Hinduizm gibi dinler örnek gösterilebilir.

Kaç Tane Semavi Din Vardır?

Dünyanın var oluşundan günümüze kadar Allah tarafından vahiy edilmiş olan 3 adet semavi din bulunmaktadır. Semavi dinlerin dışında batıl din olarak adlandırılan çok sayıda inanış bulunsa da Allah inancı ile uzaktan yakından alakası olmayan bu dinler, inananlarının Allah inancından uzak bir inancı benimsemelerine neden olmaktadır. Hak din olarak kitaplarda geçen 3 tane din olmasına karşın kıyamet gününe kadar Müslümanlar için geçerliliği olan tek din İslam’dır.

Semavi Dinler Nelerdir?

Semavi din Allah’ın gönderdiği ve vahiy aracılığı ile insanlığa bildirdiği din olarak bilinmektedir. Bu doğrultuda Hristiyanlık, Musevilik ve İslam Allah tarafından gönderilen ve gerçek Allah inancını yansıtan dinlerdir. Her semavi din farklı bir peygambere vahiy edilerek gönderilmiştir. Buna göre Hristiyanlık Hz. İsa’ya, Musevilik Hz. Musa’ya İslam dini ise Hz. Muhammed’e gönderilmiştir. Her dinin kendine özgü kutsal kitabı bulunmaktadır. Müslümanların kutsal saydığı Kur’an-ı Kerim kitabı Hz. Muhammed’e gönderilmiş olan kutsal İslam dininin kitabıdır. Hz. İsa için İncil, Hz. Musa için ise Tevrat kitapları gönderilmiştir. Semavi dinleri diğer dinlerden ayırt etmek için kendilerine gönderilmiş olan peygamberlerin Hz. İbrahim soyundan gelip gelmediğine bakılmalıdır.

Hristiyanlık ve Musevilik dinleri için gönderilmiş olan kutsal kitapların büyük çoğunluğu değiştirilerek günümüze kadar gelmiştir. Bu şekilde olmaları hak din inancı konusunda gerçeği yansıtmamalarına neden olmaktadır. Hristiyan ve Yahudiler tarafından değiştirilmemiş halleri ile İslam dinine oldukça benzeyen bu dinler, şimdilerde inanç ve ibadet noktasında son derece farklı dinler halini almıştır. Allah’ın kullarının inanıp ibadet etmelerini istediği pek çok detay ilk başlarda aynıydı ancak günümüzde mevcut olan İncil ve Tevrat kitaplarının değişmiş olan içeriklerine inanılmaktadır bu durumda inanç ve ibadet yönünden semavi dinler arasındaki farklılıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Semavi Din Musevilik Hakkında

Hz. Musa’ya gönderilmiş olan ve hak din olarak Allah tarafından bildirilmiş olan ilk din Museviliktir. Musevilik dinini benimsemiş olanlara Yahudi dendiği için, Yahudilik olarak da bilinmektedir. Semavi dinlerin ilki niteliğinde olan Musevilik, tek tanrılı ve ahiret inancı gibi kuralları içeren bir din olarak gönderilmiş olmasına karşın, zamanla bu inanç kuralları değişmiş ve bambaşka bir din halini almıştır. Farklı gün ve saatlerde yapılan ibadetlerin yanı sıra Davut Yıldızı’nı kendilerine sembol edinmişlerdir. Haham denilen din adamları önderliğinde Sinagog adı verilen yerlerde ibadet etmektedirler. Museviler haftalık olarak yaptıkları ibadetlerini yerine getirmek için cumartesi günleri bir araya gelerek hep bir arada ibadet etmektedirler.

Semavi Din Hristiyanlık Hakkında

Museviliğin ardından gönderilen ikindi hak din Hristiyanlıktır. Filistin’de bulunan İsrailoğulları halkına vahiy edilen Hristiyanlık Allah ve peygamber inancının temel olduğu semavi dinlerin ikincisidir. Hristiyanların üç farklı türe ayırdıkları ibadet şekilleri bulunmaktadır. Buna göre kilise adını verdikleri ibadet yerlerine günlük, haftalık ya da yıllık olarak gelerek Hristiyanlık inancının gereklerini yerine getirmektedirler. Kutsal kitapları olan İncil Hz. İsa’ya gönderilmiştir. Hak dinler arasında en çok değişikliğe uğramış olan Hristiyanlık, kendi içinde Katoliklik ve Ortodoksluk gibi mezheplerinde bulunduğu bir dindir.

Semavi Din İslam Hakkında

Müslümanların son peygamberi olan Hz. Muhammed’e gönderilen tek ve son din olan İslam, semavi dinlerin en sonuncusu ve en değerlisi olanıdır. İslam dininin direği olarak nitelenen Kur’an-ı Kerim Hz. Peygamber için Allah katından indirilmiştir. İslam dini henüz insanlığa gönderilmemiş olan dönemlerde insanlar oldukça bozuk ve yanlış inanışlar içine girmişlerdir.  Kötülerin ve sürekli haksızlık peşinde olanların doğru yolu bulmaları için İslam dini tüm insanlık için gönderilmiş bir dindir. İslam dini inancını doğru bir şekilde insanlığa aktarması ve tebliğ etmesi için de Hz. Muhammed görevlendirilmiş olan son peygamberdir.

 

 

YAZAR HAKKINDA

Eser Tekin Eser Tekin Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okudum ve fen bilgisi öğretmeni olarak mezun oldum. Ancak belli bir yerde kalmanın bana göre olmadığını anlamam ile beraber öğretmenlik yapmamaya karar verdim. Hayatımı gezip, görerek geçiriyorum. Çoğu zaman gezilerim kamp yaparak, otostop çekerek oluyor. Dinler, kültür ve sanat ilgi alanlarım arasında. Bilgizma.com sitesinde, tecrübelerimi okuyucularla paylaşmayı çok seviyorum.
Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

2 yorum

  1. Semavi dinler hakkındaki bilgilerle ilgili ödevim vardı. Çok yardımcı oldunuz. Nasıl teşekkür etsem bilemiyorum.

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YORUM