İş Zekâsı Nedir? Nasıl İş Zekâsı Uzmanı Olunur?

İş Zekâsı Nedir? Nasıl İş Zekâsı Uzmanı Olunur?

İş zekası uzmanı nedir? Nasıl olunur? İş imkanları nelerdir? İş zekası uzmanlarının şirketlere faydaları nelerdir? Maaşları ne kadar? gibi iş zekası ve iş zekası uzmanları hakkında merak ettiğiniz tüm soruların cevapları içeriğimizde.

İş zekâsı, şirketlerin analiz etme işlerini yürütme uygulamaları olarak tanımlanmaktadır. Bir nevi müşterilerle yöneticiler arasındaki dengeyi sağlayan bu çalışanlara ise iş zekâsı uzmanı adı verilmektedir. İş zekâsı uzmanları, şirketlerin müşterilerine dair tüm detaylara hâkim olur, istenen ve reddedilen durumları analiz eder. Sonrasında yönetici kadrosuna rapor olarak sunar.

Yöneticilerin kararları üzerinde söz sahibi olan iş zekâsı uzmanları temelde şirket ve müşteri değerlendirmesi yapar. Bilhassa pazarlama sektöründe, çalışmaya devam edilmesi gereken müşteriler veya çalışılmaması gereken müşteriler hakkında fikir beyan eder. Aynı şekilde finansal alanda yatırım yapılması gereken durumları ve yapılmaması gereken durumları irdeler. Bu tür uzmanlar çoğunlukla analiz edilmesi gereken fazla bilginin bulunduğu şirketlerde çalışmaktadır. Şirket bünyesinde yöneticiye yakın bir pozisyonları vardır.

İş Zekâsı Nedir?

21.yy’ın temel yapı taşlarından bir tanesi bilgidir. Teknolojide ve bilimde önemli olan tüm adımlar bilgiye sahip olmakta yatar. Durum böyle olunca neredeyse tüm sektörlerde bilgiye olan ilgi artmıştır. Bilgi toplamaya vakti olan, analiz yeteneği bulunan kişiler bu konuda sorumlu kılınmıştır. Bilginin toplanmasının ardından kullanılmasına ise iş zekâsı adı verilmektedir. İş zekâsı, şirketlerin büyük ya da küçük olmasına bakmaksızın verilerini en iyi değerlendirdiği sahadır. Dolayısıyla tüm işletmelerin iş zekâsına ihtiyaçları olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Kurumlarda karar verme ya da son sözü söyleme yetkisi olan kişiler, bilgi toplamadan hiçbir detay hakkında fikir beyan edemezler. İş zekâsı, bu bilgilerin toparlanıp tek raporda bir araya getirilmesine verilen isimdir. İşletmeler arası şiddetli rekabeti arttıran iş zekâsı aynı zamanda iş kalitesinde de artış sağlamaktadır.

İş Zekâsı Uzmanı Kimdir?

İş zekâsı uzmanı; bankacılık, finans, bilişim, danışmanlık gibi pek çok sektörde söz sahibi olan bilgi toplayıcı olarak tanımlanmaktadır. Şirketlerde analiz etme, veri toplama ve raporlama görevinde bulunan bu uzmanlar daha çok yöneticilerin işini hızlandırma görevini üstlenirler. İş zekâsı uzmanları her şeyi düzenleyip, kategorileştirip daha sonra yöneticilere sunmaktadırlar. Dolayısıyla yöneticinin karar vermesi ve düşünmesi dahi iş zekâsı uzmanının iş potansiyeline bağlıdır. Şirketin piyasadaki konumunu belirleyen, yöneticilerin elini güçlendiren kişilere iş zekâsı uzmanı adı verilmektedir.

İş Zekâsı Uzmanlığının Tarihçesi

En yeni meslekler arasında kabul edilen iş zekâsı uzmanlığı, 21.yy’da en çok ihtiyaç duyulan meslektir. Kelime İngilizcede business ıntelligence olarak ortaya atılmış daha sonra tüm dünya dillerinde yerini almıştır. Dünya devi olan firmalar arasında hızla kabul gören meslekte kısa sürede fikrine ihtiyaç duyulan uzmanlar ortaya çıkmıştır. İlk iş zekâsı uzmanları belli bir eğitim almasa dahi özellikle bilgisayar ve yazılım mühendisleri arasından seçilmişlerdir. Finansal ve bilişim alanında çalışan dünya şirketleri bu uzmanlarla beraber piyasada ellerinin daha güçlü olduğunu fark etmişlerdir. Bir süre sonra tüm dünyada yaygınlık kazanan meslek hemen her ülkede aranır duruma gelmiştir.

Nasıl İş Zekâsı Uzmanı Olunur?

İş zekâsı uzmanlığı için üniversitelerde bu isim altında bölümler bulunmamaktadır. Bu alanda kendini geliştirmek isteyen kişiler ne yazık ki okul endeksli eğitim alamamaktadır. Adım atabilmek ve bir yerden başlayabilmek adına üniversitelerin mühendislik bölümlerini tercih etmek doğru olacaktır. Bilhassa bilişim sahasında iş zekâsı uzmanına olan ihtiyaç göz önüne getirildiğinde, bilgisayar mühendisliği elinizi kuvvetlendirecektir. Üniversite eğitimi yanında özel sertifikalı eğitimler de muhakkak alınmalıdır. Dönem dönem şirket ya da iş zekâsı uzmanları tarafından düzenlenen eğitim seminerleri faydalı olacaktır.

İş zekâsı uzmanı olmak, kişinin kendi azmine bağlıdır. Dolayısıyla her geçen gün kendini geliştiren ve piyasayla bağını koparmayan uzmanlar öncelikli olacaktır.

İş Zekâsı Uzmanı Hangi Alanlarda Çalışmaktadır?

Son dönemlerin parlayan mesleklerinden biri olan iş zekâsı uzmanlığı ilk olarak finansal firmalarda kendini göstermiştir. Düzenleme, karar verme ve akılcı düşünce yetilerine sahip olan uzmanlar, yöneticilerle kafa kafaya verip nasıl daha fazla verim elde edebilirler bu görüşülmüştür. Ortaya çıkan olumlu sonuçlar farklı iş sahalarında da iş zekâsı uzmanlarına ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymuştur.

Finansal iş zekâsı uzmanlığı dışında hızla yayılan ve yeni fırsatlar sunan bilişim alanı iş zekâsı uzmanlığı da ortaya çıkmıştır. Bu iki alan dışında tekstil, bankacılık ve çağrı merkezi gibi alanlarda da iş zekâsı uzmanına ihtiyaç vardır. Bu alanlar gibi iş zekâsı uzmanına ihtiyacı olan pek çok alan yavaş yavaş belirlenmeye başlayacaktır.

İş Zekâsı Uzmanları Ne Kadar Maaş Alır?

İş zekâsı uzmanı, pozisyon olarak yöneticilere en yakın isimdir. Dolayısıyla çalışanlardan farklı bir konuma sahip olduğu söylenebilir. Nadir bulunan ve özel bir meslek olan iş zekâsı uzmanlığı henüz piyasada çok yaygın olan bir meslek değildir. Bu nedenle sık bulunamaması işe alınan uzmanların da iyi bir maaş almasını sağlamaktadır. Şirketten şirkete değişiklik gösteren maaşlar çoğunlukla 7000-8000 TL arasında değişkenlik göstermektedir. Finansal kurumlarda çalışan iş zekâsı uzmanlarına nazaran bilişim sektöründe çalışan uzmanların maaşları çok daha fazladır. Yapılan araştırmalar sonucunda bilişim sektörü iş zekâsı uzmanlarının 10.000 TL ‘ye kadar maaş alabildikleri gözlemlenmiştir.

İş Zekâsı Uzmanlarının Faydaları Nelerdir?

İş zekâsı, şirketlerin hemen hepsinde gün geçtikçe ihtiyaç duyulan meslekler arasında kabul edilmektedir. Yapılan uygulamalar sayesinde karar verme yetkisine sahip yöneticiler, şirket adına daha doğru adımlar atabilmektedirler. Bilhassa herhangi bir konu hakkında tüm bilgilere sahip olan şirket yöneticisi rahatlıkla stratejik kararlar alabilmektedir. Dolayısıyla iş zekâsının en büyük faydası şirketine olmaktadır.

Şirketle beraber tüm çalışanların da kendini anlatma fırsatı bulduğu iş zekâsında, çalışanlara yönelik uygulamalarda uzman tarafından doğru yönlendirmeler yapılmaktadır.  Yalnızca patronların değil çalışanların da kendini rahat hissetmesini sağlamaktadır. Tüm bunların yanında iş zekâsının en büyük faydası piyasayı hareketlendirmesidir. Şirketlerin her adımda doğru kararlar alması hızla büyümelerine yardımcı olmaktadır. İş zekâsı uygulamalarına sahip olmayanlar ise zaman içinde hızla tükenmektedir. O halde iş zekâsı için şirketlerin piyasaya tutunmasını sağlayan uygulamadır denilebilir.

Türkiye’de İş Zekâsı Uzmanlığı

Dünyada söz sahibi olan büyük firmaların çok önce çalışmaya başladığı iş zekâsı uzmanları, yakın zamanda Türkiye’de de aranan isimler arasında oldu. Kısa sürede kendini ispatlayan ve başarılı olan iş zekâsı uzmanları, yaygınlık kazanmaya başladı. Yapılan araştırmalar sonucunda Türkiye’de de dünyada olduğu gibi iş zekâsı uzmanlarına olan ihtiyaç her geçen gün artmakta. Analitik düşünen ve bilgiyi toplama becerisine sahip olan uzmanlar; İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya gibi büyük şehirlerde favori meslekler arasında kabul edilmekte. Türkiye’nin her yerinde büyüyen her şirkette iş zekâsı uzmanlarına daha fazla yer verilmekte.

İş Zekâsı Uzmanları Nasıl Çalışır?

İş zekâsı uzmanları, prensip sahibi ve disiplinli kişilerdir. Akılcı ve bir o kadar da pratik çalışan bu uzmanlar şirketlerde en uzun çalışan isimlerdir. Gün içinde en erken işe başlayan aynı zamanda en çok sonlandıran çalışanlardır. Zaman içinde şirketin sahip olduğu verileri derleyip toplayan uzman, yönetici istediğinde hazır şekilde sunmak zorundadır. Bununla beraber yöneticilerle beraber fikir beyan etme, önerilerde bulunma yetkisini de kullanmaktadır. Hemen herkesten daha fazla bilgiye sahip olduğu için çalışma düzenleri yöneticilere ve toplantılara bağlıdır. İş zekâsı uzmanları çalışma hayatlarının çoğunu veri toplama ve değerlendirme üzerine geçirirler.

İş Zekâsı Uzmanlarında Aranan Özellikler Nelerdir?

Şirketler, iş zekâsı uzmanı aradıklarında öncelikli olarak CV değerlendirmesi yaparlar. Değerlendirmede yeterlilik kabul ederlerse mülakatlara davet ederler. Bu mülakatların temel amacı, konuya hâkim olup olamadığını görmektir. Tuttuğunu koparan, kontrollü, ifade özgürlüğünü çekinmeden kullanan kişiler iş zekâsı uzmanlığına bir adım daha yakındır. Araştırma konusunda tecrübeli, kendini teknolojik açıdan sürekli yenileyen isimler iş zekâsı uzmanı olarak kabul edilmektedir.

YAZAR HAKKINDA

Eser Tekin Eser Tekin Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okudum ve fen bilgisi öğretmeni olarak mezun oldum. Ancak belli bir yerde kalmanın bana göre olmadığını anlamam ile beraber öğretmenlik yapmamaya karar verdim. Hayatımı gezip, görerek geçiriyorum. Çoğu zaman gezilerim kamp yaparak, otostop çekerek oluyor. Dinler, kültür ve sanat ilgi alanlarım arasında. Bilgizma.com sitesinde, tecrübelerimi okuyucularla paylaşmayı çok seviyorum.
Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

1 Yorum

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YORUM