Dünya Din Haritası Nedir? Dağılımı Nasıl?

Dünya Din Haritası Nedir? Dağılımı Nasıl?

Dünya din haritası, dinlerin ve inanışların Dünya üzerindeki dağılımını gösterir. Bu yazımızda dinlerin dünya üzerindeki dağılımlarını, inananların ve inanmayanların oranlarını, hangi ülkelerde hangi inanışların yaygın olduğunu detaylı olarak açıkladık.

Dünyada bilinen en yaygın dinler dışında da çok sayıda din vardır. Hiç bilmediğiniz noktalarda yabancısı olduğunuz yaşantıları olan insanların belki de adını ilk defa duyacağınız inanışları bulunuyor.

Araştırma şirketleri  dünya din dağılımı konusunda kapsamlı bir araştırmak için ciddi çabalar sarf etmiştir. Nüfusu 6.9 milyar olan dünyada herkese ulaşıp tek tek anket yapmak güç olacağı için anket sonuçlarının da genel bilgiler içerdiğini belirtmek gerekir.

230 ülkede ve bölgede yapılan anketler sonucunda dünyada yaşayan her 10 kişiden 8’i dini bir inanışa sahip olduğu ve dünya nüfusunun büyük çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu ortaya çıkıyor. Bu 10’a 8’lik oran dünya nüfusunun %84’üne denk geliyor. Yani %16’lık bir kesimin dini inancı bulunmuyor.

Hangi Dine İnanan Ne Kadar İnsan Var?

Yapılan araştırmalara göre dünya üzerinde 2,2 milyar kadar Hristiyan bulunuyor ve bunlar nüfusun %32’lik dilimini kapsıyor. Müslümanların yüzde dilimi ise 1,6 milyar inanan ile %23 seviyelerinde bulunuyor. Bu iki dini %15 ile Hindu, 500 milyon inananı ile %7’lik oranda Budistler ve 14 milyon ile Yahudiler takip ediyor. Bunlar dışında ismi çokça bilinmeyen geleneksel dinlere inananlar ise 400 milyon civarında olup nüfusun %6’sını oluşturuyor. Taoizm, Zerdüştlük, Jainizm gibi dinlere inanların 58 milyon kişi ile %1’lik dilimde kalıyor.

Dünyada Ne Kadar Ateist Var?

Kendilerini herhangi bir dini inanışa bağlı görmeyenlerin sayısının 1,1 milyar seviyesinde olup %16’lık bir dilim oluşturdukları biliniyor. Bu durumda Hristiyanlar ve Müslümanları %16 ile takip eden grup dinsizler oluyor. Dini inanışı olmayanların coğrafik dağılımına bakıldığında yoğunluğun Asya-Pasifik bölgesinde olduğu görülüyor. Buradaki %99 oranını oluşturan dinsizler Budistler ve Hindular arasından çıkıyor.

Yahudiler ve Hristiyanlar Hangi Ülkelerde Çoğunlukta?

Müslümanlar toplumlar halinde çoğunlukla belirli alanlarda toparlanmışken Yahudiler ve Hristiyanlar dünyanın dört bir yanında yerleşmiş durumda. Hristiyanların %26 kadarı Avrupa’da, %24’ü Amerika ve Karayipler civarında, yine %24’ü Afrika bölgesinde hayatlarına devam ediyor. Kuzey Amerika topraklarındaki Hristiyan nüfusu ise %20 ile sınırlı kalıyor. Yahudilerin neredeyse yarısı Kuzey Amerika’ya yerleşmiş. Kalan kısım ise İsrail topraklarında yaşıyor. En az yayılma gösteren insanların Yahudilik dinine mensup olduğu söylenebilir.

Müslümanlar En Çok Hangi Ülkelerde Yaşıyor?

Müslüman nüfusun %62’lik kısmına Asya-Pasifik bölgesi ev sahipliği yapıyor. Kalan %20’lik kısım Orta Doğu ve Amerika’nın kuzeyinde, %16’lık kısım Sahra ve Afrika bölgesinde ikame ediyor. Avrupa topraklarında Müslüman sayısı ise sadece %2 ile sınırlı kalıyor. Yani düşünüldüğü gibi Avrupa civarında çok sayıda Müslüman bulunmuyor.

Dünyadaki Dinlerin Dağılımı

Dini inanışı olan grupların %73 kadarı bulundukları ortamda çoğunluğu oluşturuyor. Kalan %27’lik kesim ise azınlık olarak yaşıyor. Hindular %97’lik oran ile çoğunluk durumda. Aynı şekilde Hristiyanlar da %87 ile Hristiyanların oranının fazla olduğu ülkelerde yaşıyor. Budistler bulundukları bölgelerde azınlık durumda bulunuyorlar.

Müslümanlar ise yaşadıkları ülkelerde %73 ile çoğunluğu oluşturuyor. Müslümanların ikame ettiği 49 ülkenin 19 tanesi Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi civarında. Yahudiler ise İsrail’de %41’lik oran ile çoğunluk durumdayken; kalan %59’luk kısmı diğer ülkelerde azınlık olarak yaşamına devam ediyor.

Dinlerin Yaşlara Göre Dağılımı

Araştırma sonucunda gelişmeye devam eden ülkelerdeki dini topluluklara dahil üyeler yaşça daha genç olduğu görülüyor. Sanayileşmeyi bitirmiş ülkelerde ise dini grupların üyeleri yaşça daha büyük. Dinlere dahil grupların yaş ortalamalarına bakıldığında Müslümanlar 23 yaş ile ilk sırada yer alırken; Hindular 26 yaş ile Müslümanları takip ediyor. Hristiyanların yaş ortalaması 30 ve Yahudilerin yaş ortalaması 36 yaş olarak belirlenmiş.

YAZAR HAKKINDA

Eser Tekin Eser Tekin Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okudum ve fen bilgisi öğretmeni olarak mezun oldum. Ancak belli bir yerde kalmanın bana göre olmadığını anlamam ile beraber öğretmenlik yapmamaya karar verdim. Hayatımı gezip, görerek geçiriyorum. Çoğu zaman gezilerim kamp yaparak, otostop çekerek oluyor. Dinler, kültür ve sanat ilgi alanlarım arasında. Bilgizma.com sitesinde, tecrübelerimi okuyucularla paylaşmayı çok seviyorum.
Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YORUM